Installation of floating floors.

Day 2 of floating floor installation is done away with.
As I said, there are some irregularities in the rough cast under the home theater.
(Check Installation of Auralex U-Boat Floor Floaters to see day 1.)

Så idag har jeg tatt fri fra pappaperm en liten time for å sage meg kontrakiler til alle Auralex klossene.
Måtte inn på jobben for å låne en bygningssag. Installation of floating floors.