Akustikk himling med fiberoptisk stjernehimmel ferdig.

Optiske fiber til stjernehimmel

En liten test av stjernehimmelen etter at monteringen er ferdig.

Er ganske fornøyd nå når den fiberoptiske stjernehimmelen er ferdigmontert.
Var egentlig ganske enkelt å få opp siden jeg bare kunne tre fiberene gjennom himlingsplata uten noe form for forboring eller bruk av annet verktøy. Akustikk himling med fiberoptisk stjernehimmel ferdig.