Grusing av gangvei, klart for belegningsstein.

Gangveien bak huset er endelig klar til å legge belegningsstein på.
Brukte helga til å få ferdig grusing med et lass 0,20 grus.
Det er passelig gradering for å bygge opp rett fall og høyder påp terrenget.
Fekk kjørt til 4m3 grus nede på tunet som så måtte kjøres opp den bratte bakken langs garasja, (ca 2,5m høydesforskjell på 7m lengde) ganske bratt med andre ord.

Motordrevet trillebår.

Motordrevet trillebår. Fasinerende kjøretøy synes småen.

Fekk lånt meg en motorisert trillebåre med belter på.
Denne tok seg frem lett som bare det. Hadde slitt meg ut om jeg ikke hadde hatt denne til låns.Enkel både å fylle opp og tømme.
Bare å kjøre skuffa inn i sandhaugen og så vippe den oppi båra for å få den fylt opp.
Så vipper en hele karmen for å tømme den. Tar ca 300l når en topper karmen.

Småen prøvekjører trillebåren med motor

Verneutstyr må til når småen kjører trillebåren.
Selv om motoren ikke er igang 🙂

Første gruslassene på plass.

Ble for trangt akkurat rundt hjørnet for motortrillebåren.
Så da måtte vanlig trillebåre brukes på første m2. Alt ble rettet av etter fallaser. Slik at jeg er sikker på at vannet renner vekk.

Bakken opp langs garasja

Bakken opp langs garasja er grusa ferdig.

Ferdig gruset klar til beleggningsstein

Her ble plassen flatet ganske mye ut, slik at det blir litt enklere å sette noen benker og bord bak i kroken.

 

Til slutt er gangveien bort til inngangspartiet oppe ferdig gruset.

Til slutt er gangveien bort til inngangspartiet oppe ferdig gruset.

Tok totalt ca 6 timer med arbeid før alt var jevnet ut og komprimert med hoppetusse (vibroplate).
Nå er det å få seg et lite lass med settesand for å ha rett under belegningssteinen.
Til dette bruker jeg vanlig siktet støpesand som jeg retter av med en rettholt etterhvert som jeg legger steinen. Blir da komprimert igjen ved å kjøre vibrioplata opp på belegningssteinen. Men først må steinen velges ut, tar sikkert lenger tid det enn å legge den.

Legg inn en kommentar