Nytt og gammelt selges på Finn.no

Har drevet en nettbutikk som solgte amerikanske tegneserier, spill og samlegjenstander.
Dette sluttet jeg med for ca 7 år siden. Nytt og gammelt selges på Finn.no