Grusing av gangvei, klart for belegningsstein.

Gangveien bak huset er endelig klar til å legge belegningsstein på.
Brukte helga til å få ferdig grusing med et lass 0,20 grus.
Det er passelig gradering for å bygge opp rett fall og høyder påp terrenget. Grusing av gangvei, klart for belegningsstein.