Kalibrering av 3D på Panasonic

Syntes det burde gjøres en kalibrering av 3D bildene på tven også.
I utgangspunktet brukte Panasonicen dynamisk bildemodus når 3D ble vist.
Men syntes det ble ganske feil farger og at enkelte ting forsvant i detaljene i bildet,
særlig i de mørke partiene.
Prøvde også en stund å se på THX modus,
men her blir bildet altfor mørkt når en tar på 3D briller.
Så her måtte det til en liten justering før jeg ble fornøyd.

Brukte Digital Video Essentials: HD Basics [Blu-ray] for å vise et testbilde som heter Pluge.
Her er det 3 vertikale striper som brukes for å stille inn sortnivået i bildet.
Ta på 3D brillene og så ser en på testbildet. (husk at en må ha aktive briller for å få rett sortnivå) Nå er ikke Digital Video Essentials, 3D, men en kan tvinge frem 3D ved å klikke på 3D knappen på fjernkontrollen til Panasonicen. Etter å ha gjort det skal brillene begynne å virke. Ser en nå på testbildet, så skal en øke brightness til en kan se alle 3 stripene klart mot bakgrunnen. Omtrent slik som på bildet under. Så senker en brightness igjen til den mørkeste stripa akkurat forsvinner mot bakgrunnen igjen. Samtidig skal de to lyseste stripene vise igjen.

Kalibrering av sortnivå

Kalibrering av sortnivå.

Det samme kan gjøres med kontrast med et litt annet testbilde.
Her vises en gråskala fra helt mørkt til lyst.
En bruker de 2 lyseste boksene for å justere inn kontrasten.
En må kansje også justere ned brightness for å kunne se
nyansene mellom de to lyseste boksene.
Tanken er iallefall at en justerer kontrasten opp til de to lyseste boksene smelter inn i hverandre. for så å justere ned igjen til en kan se skille mellom de igjen.
Akkurat der en kan tydelig skille de to boksene er kontrastnivået noenlunde rett.
Noen tver vil ikke dette testbildet virke noe særlig på. De viser alle boksene adskilt uansett hvor mye en skrur opp nivået på kontrast. Da kan en ta en lysmåling for å få det rett.
Ved å bruk noen standarer på hvor mye lys som gjelder for forskjellig teknologi, kan en måle seg frem til hvor mye kontrast tven din skal gi. Feks på min plasma så er det rundt 30-40ftl under normale lysforhold. ( ftl er footlambert).
På min tv virket testbildet helt greit og jeg har justert inn maksimalt kontrastnivå utfra testbildet. En må så sjekke sortnivået igjen for å se om dette har endret seg etter justering av kontrast.

Kalibrering av kontrast

Det siste jeg gjorde var å se gjennom fargefilteret som ligger ved i DVE disken.
Sjekk så ut fargetestbildet for å se om en må øke fargene i bildet.
Her skal alle boksene være like i fargenivå. Dvs at om en ser gjennom det blå filteret så justerer en fargene til en har lik blåfarge i alle boksene. En kan også se gjennom rødt og grønt filter for å se om det er noen nyanser her.

Det var sånn i grove trekk det jeg har gjort for å justere inn 3D bildet på Panasonicen.
Ta utgangspunkt i THX modus og juster deg inn med disse testbildene så godt som mulig.
Ha selvfølgelig på 3D brillene under hele seansen.

Legg inn en kommentar