Montering av sponplategulv i hjemmekino.

Har så smått begynt å montert sponplategulv i hjemmekinoen.
Hadde først tanker om å montere de i forband slik som en bør gjør.
Dvs at en begynner med neste rast med plater slik at endeskjøtene er minimum 60cm forskjøvet i forhold til første rast, osv.
Men fant ut at det ble mye mer arbeid å gjør det på den måten.
For det første blir det mye mer saging, og så må jeg nesten rydde ut alt fra hjemmekinoen for å få plass til å bygge ferdig gulvet. Montering av sponplategulv i hjemmekino.